Čadca » Objekty Čierne » Poľnohospodársky objekt »

DRAŽBA KOTOLŇA S GARÁŽOU V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE

DRAŽBA KOTOLŇA S GARÁŽOU V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE


10 220,00 EUR
32,34 EUR/m2

Kategória: Poľnohospodársky objekt - Dražba

Lokalita: Čadca - Čierne
(Poľnohospodársky objekt - Čierne)

Úžitková plocha: 316 m2

Dátum aktualizácie: 12.7.2019

Identifikačné číslo: 5090618D

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

KOTOLŇA S GARÁŽOU S. Č. 1172, ČIERNE Budova je postavená na pozemku C KN parcelné číslo 6387/2 a 6387/19, nachádza sa v areály spoločnosti Poľnohospodárskeho družstva v Čiernom. Vek stavby je určený na základe čestného prehlásenia, stavba bola užívaná od roku 1980. Bola využívaná ako garáž a kotolňa. V čase ohliadky je používaná iba garáž, kotolňa je používaná ako sklad. Budova je samostatne stojaca, jednopodlažná, nepodpivničená. Budova je postavená na svahovitom teréne, na okraji obce. Prístup je riešený spevnenou panelovou cestou do areálu družstva a k predmetnej budove. Pôvodne budova bola napojená na verejný elektrickú sieť a na vodovod. Budova je nedostatočne udržiavaná, základná životnosť pre budovy určené na výrobu a služby je 60 rokov pri bežnej údržbe. Dispozičné riešenie: Budova má jednoduchý, obdĺžnikový tvar. Budova je murovaná, prízemná, s rovnou strechou. Budova je rozdelená hlavnou priečkou na garáž a na kotolňu. Jednotlivé časti sú rozdelené deliacimi priečkami. Vstup do jednotlivých častí budovy je riešený zo severnej strany z nádvoria. Kotolňa bola centrálnou kotolňou pre celý areál Poľnohospodárskeho družstva. Stavebnotechnický popis: Základy – betónové pásy šírky do 60 cm. Zvislá a vodorovná izolácia, betónová doska s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál a tvárnic, hrúbka stien 30 cm., deliace konštrukcie sú murované z tehál a tvárnic hr. 25, 11,5 cm., fasáda je bez zateplenia, brizolitová., vodorovné nosné konštrukcie – železobetónový, monolitický strop s rovným podhľadom., stužujúce vence sú železobetónové, monolitické., preklady sú železobetónové. Strecha – rovná, jednoplášťová. Krytina strechy je zo živičnej asfaltovej lepenky. Vnútorná úprava povrchov – vápenné omietky hladké. Podlahy – cementový poter. Okná – jednoduché, oceľové. Dvere a vráta – vstupné dvere oceľové, vnútorné dvere sú drevené plné do oceľovej zárubni. Vybavenosť kotolne je nefunkčná. Vnútorný vodovod a kanalizácia sú v oceľových a liatinových rúrach. V hygienických zariadenia sú umývadlá a splachovacie WC a ostatné vodovodné batérie. Vnútorné a vonkajšie rozvody: Elektroinštalácia – svetelná, motorická, bleskozvod a uzemnenie. Vykurovanie – pôvodné, ústredné, zdrojom vykurovania bol kotol na tuhé palivo v kotolni. Pôvodné plechové radiátory sú z väčšej časti demontované. Zdrojom teplej vody bol zásobník vody v kombinácii s kotlom ústredného vykurovania. Rozvody studenej a teplej vody boli v oceľových rúrach. Vnútorná kanalizácia – zvislé zvody sú liatinové, odpady zo zariaďovacích predmetov sú PVC a Novodur. Zberné potrubie je kameninových rúr, ktoré sú zaústené do vlastnej žumpy. Vybavenosť kotolne je nefunkčná.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

LICITOR group, a.s

Sládkovičova 6, Žilina
0907 Kliknite TU!

Maklér:

Žaneta Repiská
0918 Kliknite TU!