Čadca » Objekty Čierne » Poľnohospodársky objekt »

DRAŽBA SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE

DRAŽBA SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA V AREÁLI POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA ČIERNE


23 800,00 EUR
34,34 EUR/m2

Kategória: Poľnohospodársky objekt - Dražba

Lokalita: Čadca - Čierne
(Poľnohospodársky objekt - Čierne)

Úžitková plocha: 693 m2

Dátum aktualizácie: 12.7.2019

Identifikačné číslo: 5090618C

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA S. Č. 962, ČIERNE Budova je postavená na pozemku C KN parcelné číslo 6387/3 a 6387/18, nachádza sa v areály spoločnosti Poľnohospodárskeho družstva v Čiernom. Vek stavby je určený na základe čestného prehlásenia, stavba bola užívaná od roku 1977. Bola využívaná ako sociálno-prevádzková a administratívna budova. V čase ohliadky nie je užívaná a je značne poškodená. Ďalšie používanie budovy je možné po rozsiahlej oprave, ktorá si vyžiada značné investície. Budova je samostatne stojaca, dvojpodlažná, nepodpivničená. Budova je postavená na svahovitom teréne, na okraji obce. Prístup je riešený spevnenou panelovou cestou do areálu družstva. Pôvodne budova bola napojená na verejný vodovod a elektrickú sieť. Kanalizácia bola zaústená do žumpy. Budova dlhší čas nie je udržiavaná, základná životnosť pre budovy určené na výrobu a služby je 60 rokov pi bežnej údržbe rokov. Pre výpočet opotrebovania je použitá lineárna metóda. Vo výpočte opotrebovania je zohľadnené poškodenie stavby aj jednotlivých konštrukčných prvkov. Dispozičné riešenie: Budova má jednoduchý, obdĺžnikový tvar. Budova je murovaná, dvojpodlažná, s rovnou strechou. Vstup do budovy je riešený z východnej a zo západnej strany z nádvoria. Zo vstupu sa vchádza do chodby, z ktorej je vstup do miestností na prízemí a schodisko, ktorým je prístup do priestorov poschodia. Na prízemí a na poschodí sú kancelárie a sociálne miestností. Stavebnotechnický popis: Základy – betónové pásy šírky 50 – 60 cm. Zvislá a vodorovná izolácia, betónová doska s vodorovnou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie – murované z tehál a tvárnic, hrúbka stien 30-40 cm., deliace konštrukcie sú murované z tehál a tvárnic hr. 30, 25, 11,5 cm., fasáda je bez zateplenia, brizolitová., vodorovné nosné konštrukcie – železobetónový, monolitický strop s rovným podhľadom., stužujúce vence sú železobetónové, monolitické., preklady sú železobetónové. Strecha – rovná, jednoplášťová. Krytina strechy je z pozinkovaného plechu., klampiarske konštrukcie – úplné z pozinkovaného plechu. Strecha a klampiarske konštrukcie sú poškodené. Vnútorná úprava povrchov – vápenné omietky hladké s maľbou, v sociálnych miestnostiach sú keramické obklady, ktoré sú značne poškodené. Podlahy – keramické dlažby a linoleum sú značne poškodené. Okná – drevené, zdvojené, na prízemí aj s kovovými mrežami. V čase ohliadky väčšia časť sklenej výplne je rozbitá. Dvere – vstupné dvere drevené, dvojkrídlové, presklené, vnútorné dvere sú drevené plné alebo presklené do oceľovej zárubni. Väčšia časť dvier je poškodená. Schody – konštrukcia železobetónová, stupne majú povrchom z keramickej dlažby. Vnútorné hygienické zariadenia – WC s nádržkami, umývadla, sprchové kúty, ostatné vodovodné batérie sú umiestnené v záchodoch a v umývarke na prízemí a poschodí. V čase ohliadky sú demontované alebo poškodené a sú nefunkčné. Pôvodná kuchyňa a výdajňa stravy na prízemí je nefunkčná. Vnútorné a vonkajšie rozvody – v čase ohliadky vnútorné a vonkajšie rozvody vody, kanalizácie, elektrické rozvody a prípojka sú nefunkčné. Elektroinštalácia – svetelná, motorická, bleskozvod a uzemnenie. Vykurovanie – pôvodné, ústredné, zdrojom vykurovania bol kotol na tuhé palivo v susednom objekte v kotolni. Pôvodné plechové radiátory sú z väčšej časti demontované. Pôvodné vykurovanie je nefunkčné. Zdrojom teplej vody bol zásobník vody v kombinácii s kotlom ústredného vykurovania. Rozvody studenej a teplej vody boli v oceľových rúrach. Vnútorná kanalizácia – zvislé zvody sú liatinové, odpady zo zariaďovacích predmetov sú PVC a Novodur. Zberné potrubie je kameninových rúr, ktoré sú zaústené do vlastnej žumpy.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

LICITOR group, a.s

Sládkovičova 6, Žilina
0907 Kliknite TU!

Maklér:

Žaneta Repiská
0918 Kliknite TU!